17 bức ảnh hiếm có về Việt Nam cách đây khoảng hơn 100 năm trước (P2)

0
1427

Tiếp phần 1, hôm nay chúng ta lại cùng đến với bộ hơn 100 năm về trước, để hiểu hơn cuộc sống của cha ông ta thuở xưa là như thế nào bạn nhé!

▼ Hà Nội khoảng 1910, ảnh chụp từ một chiếc máy bay

▼ Chợ Đồng Xuân ngày Tết, ảnh chụp năm 1896
▼ Hồ Gươm – Hà Nội năm 1896
▼ Cầu Thê Húc, hồ Gươm – Hà Nội năm 1896
▼ Một góc Đà Nẵng năm 1859
▼ Đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn năm1870
▼ Phố cặp bờ sông ở Chợ Lớn năm 1900 – kênh Tàu Hủ bên phải.

▼ Các sĩ tử đi vào trường thi Nam Ðịnh năm 1897
▼ Cờ xí rợp trời quan sứ đến – Khoa thi ở Nam Định năm 1900
▼ Sĩ tử thi đỗ ra mắt quan lớn – Khoa thi ở Nam Định năm 1897

▼ Xướng danh ở Khoa thi Nam Định những năm 1900

▼ Xem tên trên bảng vàng
▼ Quang cảnh các quan coi thi ở Huế năm 1900
▼ Một ban nhạc ở Sài Gòn 1866
▼ Những hát bội ở Sài Gòn năm 1866
▼ Quang cảnh một đám cưới ở Sài Gòn 1866
▼ Đan lát rổ, rá, thùng gánh nước bằng tre, ảnh chụp 1890

Quy tâm (TH)

Theo DaiKyNguyen

BÌNH LUẬN