“Sửng sờ” với sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo

0
11153

Tất cả những ai đã từng làm một việc tốt cho ta, hay nói một lời động viên ta, là đã góp phần tạo nên tính cách và suy nghĩ
không phải là lỗi của bạn, nhưng bạn nghèo thì đó là lỗi của bạn.

20160615-122005-privileged-kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris-1-1-copy_600x835

20160615-122009-privileged-kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris-2-copy_600x840
20160615-122014-privileged-kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris-3-copy_600x839
20160615-122018-privileged-kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris-4-copy_600x866

“Trên đời này không có ai là tự thân làm nên tất cả. Chúng ta được tạo nên từ hàng ngàn con người khác nhau. Tất cả những ai đã từng làm một việc tốt cho ta, hay nói một lời động viên ta, là đã góp phần tạo nên tính cách và suy nghĩ của ta, cũng như thành công của ta.”

– Nhà báo George Matthew Adams
(Ảnh: Toby Morris)

BÌNH LUẬN