Đà Nẵng: Thưởng Tết “khủng” thấp nhất là 500 ngàn cao nhất là 300 triệu VND

0
1951

So với năm ngoái, mức Nguyên đán cao nhất của tại Đà Nẵng năm nay tăng lên rất nhiều.

Ở Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 500.000 đồng/người và cao nhất 300 triệu đồng/người.
Ngày 29/12, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP Đà Nẵng công bố kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Đã có 431 doanh nghiệp có báo cáo về tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng thấp nhất là 500.000 đồng/người và cao nhất là 300 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 500.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và cao nhất 300 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Cụ thể, với doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người và cao nhất 28 triệu đồng/người. Tiền thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 500.000 đồng/người và cao nhất là 22 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước, tiền thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng/người và cao nhất là 52,8 triệu đồng/người. Tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1 triệu đồng/người và cao nhất là 300 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng/người và cao nhất 69,1 triệu đồng/người. Tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 558.000 đồng/người và cao nhất 80,5 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng/người và cao nhất là 172,3 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 500.000 đồng/người và cao nhất là 104 triệu đồng/người.

So với năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của doanh nghiệp tại Đà Nẵng năm nay tăng lên rất nhiều.

BÌNH LUẬN