Không phải Nhật Bản, đây là quốc gia chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới

0
541

Singapore có hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên trách nhiệm cá nhân và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho tất cả mọi người.


10 quốc gia “khủng” cho , với quy định bắt buộc mua bảo hiểm y tế đã đảm bảo cho người dân.

Luxembourg – quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có. Tuổi thọ trung bình tại quốc gia nay là 82. Các nguồn quỹ của Luxembourg đảm bảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí, chất lượng cao cho tất cả người dân và người nhập cư dài hạn. Bệnh nhân trả phí y tế ban đầu, nhưng được hoàn trả hàng năm từ 80% đến 100%.


Singapore có hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên trách nhiệm cá nhân và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho tất cả mọi người.


Thụy Sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Mỗi bang tại Thụy Sĩ chịu trách nhiệm cấp phép cho các nhà cung cấp, điều phối dịch vụ tại các bệnh viện và hỗ trợ phí bảo hiểm cá nhân. Chính phủ Thụy Sĩ có những quy định tài chính về bảo hiểm bắt buộc và đảm bảo chất lượng thuốc men.


là nước có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Chính phủ Nhật Bản quy định Hệ thống bảo hiểm y tế để đảm bảo chăm sóc y tế chất lượng tốt. Nhật Bản chi 11% GDP cho bảo hiểm y tế hàng năm.


Hà Lan là nước dẫn đầu châu Âu về chỉ số chi tiêu cho y tế hàng năm, với 916/1.000 điểm. Hà Lan dành khoảng 10,8% GDP hàng năm cho bảo hiểm y tế. Tất cả người dân và người nhập cư có nộp thu nhập tại Hà Lan đều phải mua bảo hiểm y tế.


Thụy Điển – Chính quyền cấp vùng tại Thụy Điển chịu trách nhiệm cung cấp tài chính và cung cấp các dịch vụ y tế . Còn chính quyền địa phương lo chăm sóc cho người già và người khuyết tật. Bảo hiểm phổ biến cho tất cả các cư dân hợp pháp tại Thụy Điển. nhập cư hoặc không có giấy tờ vẫn có quyền được chăm sóc sức khỏe.


Australia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc trợ cấp cho công dân và người nhập cư. Chính phủ liên bang Australia hỗ trợ gián tiếp cho các tiểu bang và ngành y tế, đồng thời trợ cấp chăm sóc sức khỏe thông qua Chương trình Phúc lợi Medicare (MBS) và Chương trình Phúc lợi Dược phẩm (PBS).


Israel – Hệ thống y tế Israel tự động áp dụng với mọi công dân và người nhập cư. Người Israel có thể lựa chọn một trong bốn loại hình bảo hiểm. Trong đó, bảo hiểm tư nhân được khuyến nghị là cần thiết cho các lao động nước ngoài.

10 quốc gia chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới – Ảnh 9.
Đức – Bảo hiểm y tế là bắt buộc với mọi công dân và người nhập cư. Đức có hai hệ thống bảo hiểm là Bảo hiểm y tế theo quy định (SHI) và Bảo hiểm y tế tư nhân (PHI). SHI bao gồm tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. PHI có thể cung cấp một loạt các dịch vụ lớn hơn.


Bỉ – Bảo hiểm y tế tại Bỉ là bắt buộc. Chính phủ liên bang Bỉ ra quy định và cung cấp tài chính cho bảo hiểm y tế bắt buộc. Bỉ hỗ trợ cho hệ thống y tế thông qua đóng góp an sinh xã hội và thuế. Bệnh nhân sẽ được hoàn trả một phần viện phí từ các nguồn quỹ hỗ trợ.

BÌNH LUẬN