Đà Nẵng sẽ mở thêm 4 khu công nghiệp mới trong thời gian tới

0
594

Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND TP thực hiện các thủ tục thành lập các cụm công nghiệp. Cụ thể, mới đây TP Đà Nẵng đã thành lập Cụm công nghiệp Thanh Vinh và tiến đến sẽ thành lập hai cụm công nghiệp Cẩm Lệ và Hòa Nhơn.
Ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) vừa yêu cầu Sở CôngThương phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để tham mưu UBND TP trình Chính phủ thành lập bốn (KCN) mới gồm:

KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Sơn, KCN Hòa Ninh và KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2). Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND TP thực hiện các thủ tục thành lập các cụm công nghiệp. Cụ thể, mới đây TP Đà Nẵng đã thành lập Cụm công nghiệp Thanh Vinh và tiến đến sẽ thành lập hai cụm công nghiệp Cẩm Lệ và Hòa Nhơn.

Đồng thời, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu sở này chuẩn bị các bước để kêu gọi xây dựng chợ đầu mối gia súc, gia cầm, nông sản TP tại xã Hòa Phước. Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án trung tâm thương mại chợ Cồn trên cơ sở phát triển hợp lý chợ truyền thống văn minh, báo cáo TP trong quý II-2017.

Đồng thời, Sở Công Thương có phương án xây dựng lại chợ Hàn sau khi phương án quy hoạch quảng trường trung tâm TP đã được phê duyệt. Sở Công Thương chủ trì xây dựng đề án lựa chọn phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ chốt và các chính sách khuyến khích hình thành các công nghiệp chủ lực trên địa bàn TP.

Một công ty Canada đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
Theo Lê Chi

TPHCM

BÌNH LUẬN