Choáng với 10 quốc gia có dân số đông khủng khiếp nhất trên thế giới

0
673

Số liệu dựa trên các thống kê mới nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đối với 233 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

10. Mexico – Dân số: 130.222.815 người

Diện tích: 1.943.624km2
Mật độ dân số: 67 người/km2
9. Nga – Dân số: 143.375.006 người

Diện tích: 16.292.614km2
Mật độ dân số: 9 người/km2
8. Bangladesh – Dân số: 164.827.718 người

Diện tích: 130.175km2
Mật độ dân số: 1.266 người/km2
7. Nigeria – Dân số: 191.835.936 người

Diện tích: 910.902km2
Mật độ dân số: 211 người/km2
6. Pakistan – Dân số: 196.744.376 người

Diện tích: 770.942km2
Mật độ dân số: 255 người/km2
5. Brazil – Dân số: 211.243.220 người

Diện tích: 8.349.534km2
Mật độ dân số: 25 người/km2
4. Indonesia – Dân số: 263.510.146 người

Diện tích: 1.811.066km2
Mật độ dân số: 146 người/km2
3. Mỹ – Dân số: 326.474.013 người

Diện tích: 9.144.930km2
Mật độ dân số: 36 người/km2
2. Ấn Độ – Dân số: 1.342.512.706 người

Diện tích: 2.973.450km2
Mật độ dân số: 452 người/km2
1. – Dân số: 1.388.232.693 người

Diện tích: 9.386.293km2
Mật độ dân số: 148 người/km2
14. Việt Nam – Dân số: 95.414.640 người

Diện tích: 331.699km2
Mật độ dân số: 308 người/km2

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN