Cách thể hiện tình yêu của một cô gái thông minh và một cô nàng ngu ngốc

0
680

Chỉ cần nhìn vào cách họ đối xử với tình yêu của mình là đủ thấy cô gái ấy có tinh tế, có hiểu chuyện, có thông minh hay không. Giữa cùng một sự việc, và người ngu ngốc sẽ có những cách giải quyết khác nhau.
Ranh giới giữa một và một cô gái ngu ngốc tưởng xa mà hoá ra mong manh đến lạ kỳ. Chỉ cần nhìn vào cách họ đối xử với tình yêu của mình là đủ thấy cô gái ấy có tinh tế, có hiểu chuyện, có thông minh hay không. Giữa cùng một sự việc, người thông minh và người ngu ngốc sẽ có những cách giải quyết khác nhau.

#1. Về ưu – khuyết điểm:

#2. Về tranh cãi:

#3. Về lòng bao dung:

#4. Về nhìn nhận con người:

#5. Về hiểu biết:

#6. Về lời nói:

#7. Về sự khéo léo:

#8. Về cái tôi:

#9. Về sự độc lập:

#10. Về cách làm cho một người trở nên tốt hơn:

#11. Về cảm xúc mang lại:

#12. Về cách trở thành một người tích cực:

#13. Về chăm sóc bản thân:

BÌNH LUẬN