Từ đâu đưa ra lệ phí ra vào cảng biển Việt Nam tối đa 50USD/lượt ?

0
1625

Với hoạt động hàng hải nội địa, mức lệ phí ra, vào cũng được quy định theo dung tích của phương tiện

đã ban hành số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
 Theo đó, tàu thuyền ra, vào khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi; tàu thuyền nước ngoài hoạt động tại vùng không thuộc vùng nước cảng biển phải nộp lệ phí ra, vào cảng biển với mức 05 USD/lượt (đối với tàu thuyền có dung tích toàn phần nhỏ hơn 100GT);

Với tàu thuyền có dung tích toàn phần từ 100GT đến dưới 500GT; từ 500GT đến 1.000GT và tàu thuyền có dung tích toàn phần trên 1.000GT, mức lệ phí ra, vào cảng biển lần lượt là 10 USD/lượt; 25 USD/lượt và 50 USD/lượt.

 Với hoạt động hàng hải nội địa, mức lệ phí ra, vào cảng biển cũng được quy định theo dung tích của phương tiện, lần lượt là 15.000 đồng/lượt; 25.000 đồng/lượt; 50.000 đồng/lượt; và 100.000 đồng/lượt với tàu thuyền có dung tích toàn phần dưới 200GT; từ 200GT đến dưới 1.000GT; từ 1.000GT đến 5.000GT và tàu thuyền có dung tích toàn phần trên 5.000GT. Khi làm thủ tục vào khu vực hàng hải, người nộp lệ phí được nộp lệ phí 01 lần cho cả chuyến (gồm lượt vào và lượt ra).

Tàu thuyền của lực lượng vũ trang, hải quan, cảng vụ và tàu thuyền chuyên dùng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam khi thực hiện công vụ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này; trường hợp hoạt động thương mại tại Việt Nam thì phải nộp phí, lệ phí hàng hải theo quy định của Thông tư này.

Thông tư số 261/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTC.

Theo Hồng Vân
Trí thức trẻ

BÌNH LUẬN