Toán học sẽ dễ dàng hơn nếu biết thêm những mẹo tính toán này

0
592

12 mẹo chẳng thầy cô nào dạy

Muốn nhanh hơn, các bạn nhất định nên biết những mẹo nhỏ dưới đây.

1. Cách tính phần trăm của 1 số nhanh nhất

2. Muốn tìm bình phương của số có 2 chữ số kết thúc bằng 5 hãy nhân chữ số đầu tiên với kết quả của chính số đó cộng thêm 1. Con số thu được bạn viết thêm số 25 vào sau là ra kết quả bình phương.

3. Quy luật tìm kết quả khi nhân với số 9

4. Cách tính nhân với 5 nhanh nhất: Đầu tiên ta lấy số đó chia cho 2, nếu kết quả là 1 số nguyên, hãy thêm số 0 vào cuối. Nếu kết quả không phải số nguyên thì bỏ qua phần thập phân và chỉ thêm số 5 vào cuối.

5. Cách nhanh nhất để tính kết quả khi nhân 1 số với 11

6. Phép nhân với 4: Mẹo đơn giản là nhân số đó với 2 rồi nhân 2 thêm lần nữa

7. Mẹo nhỏ: Nếu bạn cần tính 15% của một số nào đó, hãy lấy kết quả của 10% số đó cộng với kết quả 10% đã chia 2 là ra.

8. Nếu bạn cần nhân các số chẵn lớn với nhau, hãy tính nhẩm tách chúng ra để phép tính trở nên dễ dàng

9. Muốn chia 1 số lớn cho 5, hãy nhân số đó với 2 rồi di chuyển dấu phẩy 1 số về phía trước

10. Cách trừ với số nhiều chữ số 0 nhanh nhất

11. Mẹo đổi độ F sang độ C và ngược lại

12. Cách tính căn bậc 3 của 1 số lớn không cần máy tính

BÌNH LUẬN