Sức mạnh quận sự Việt Nam tiếp tục tăng hạng

0
530

Trang web quân sự phi chính phủ của Mỹ () vừa công bố danh sách xếp hạng năm 2017 của 133 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong bảng xếp hạng này, 10 nước có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới lần lượt là Mỹ, Nga, , Ấn Độ, Pháp, Anh, , Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, và Ai Cập.

Top 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới của GFP. (Ảnh: GlobalFire Power).

đứng thứ 16 trong danh sách của GFP, trên Brazil, Đài Loan (Trung Quốc), Ba Lan và Thái Lan trong top 20. xếp ngay dưới Hàn Quốc, Pakistan, Indonesia, và Israel. Bhutan xếp cuối cùng.

Sức mạnh quân sự các quốc gia, vùng lãnh thổ được GFP xếp loại dựa trên chỉ số PwrIndx, trong đó chỉ số PwrIndx lý tưởng là 0,0000. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào có chỉ số PwrIndx càng thấp thì thứ hạng trên bảng xếp hạng càng cao.

Diễu binh - Diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2015. (Ảnh: Reuters).

Bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu của GFP không phải một kênh thông tin chính thống mà chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tham khảo.

Dưới đây là danh sách xếp hạng sức mạnh quân sự 20 quốc gia và vùng lãnh thổ hàng đầu thế giới theo trật tự từ 1-20 của GFP:

1. Mỹ

Chỉ số PwrIndx: 0,0857
Tổng dân số: 323.995.528 người
Số quân nhân tại ngũ: 2.363.675 người
Máy bay: 13.762 chiếc
Xe tăng: 5.884 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 587,8 tỷ USD
2. Nga

Chỉ số PwrIndx: 0,0929
Tổng dân số: 142.355.415 người
Số quân nhân tại ngũ: 3.371.027 người
Máy bay: 3.794 chiếc
Xe tăng: 20.216 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 44,6 tỷ USD
3. Trung Quốc

Chỉ số PwrIndx: 0,0945
Tổng dân số: 1.373.541.278 người
Số quân nhân tại ngũ: 3.712.500 người
Máy bay: 2.955 chiếc
Xe tăng: 6.457 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 161,7 tỷ USD
4. Ấn Độ

Chỉ số PwrIndx: 0,1593
Tổng dân số: 1.266.883.598 người
Số quân nhân tại ngũ: 4.207.250 người
Máy bay: 2.102 chiếc
Xe tăng: 4.426 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 51 tỷ USD
5. Pháp

Chỉ số PwrIndx: 0,1914
Tổng dân số: 66.836.154 người
Số quân nhân tại ngũ: 387.635 người
Máy bay: 1.305 chiếc
Xe tăng: 406 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 35 tỷ USD
6. Anh

Chỉ số PwrIndx: 0,2131
Tổng dân số: 64.430.428 người
Số quân nhân tại ngũ: 232.675 người
Máy bay: 856 chiếc
Xe tăng: 249 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 45,7 tỷ USD
7. Nhật Bản

Chỉ số PwrIndx: 0,2137
Tổng dân số: 126.702.133 người
Số quân nhân tại ngũ: 311.875 người
Máy bay: 1.594 chiếc
Xe tăng: 700 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 43,8 tỷ USD
8. Thổ Nhĩ Kỳ

Chỉ số PwrIndx: 0,2491
Tổng dân số: 80.274.604 người
Số quân nhân tại ngũ: 743.415 người
Máy bay: 1.018 chiếc
Xe tăng: 2.445 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 8,2 tỷ USD
9. Đức

Chỉ số PwrIndx: 0,2609
Tổng dân số: 80.722.792 người
Số quân nhân tại ngũ: 210.000 người
Máy bay: 698 chiếc
Xe tăng: 543 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 39,2 tỷ USD
10. Ai Cập

Chỉ số PwrIndx: 0,2676
Tổng dân số: 94.666.993 người
Số quân nhân tại ngũ: 1.329.250 người
Máy bay: 1.132 chiếc
Xe tăng: 4.110 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 4,4 tỷ USD
11. Italy

Chỉ số PwrIndx: 0,2694
Tổng dân số: 62.007.540 người
Số quân nhân tại ngũ: 267.500 người
Máy bay: 822 chiếc
Xe tăng: 200 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 34 tỷ USD
12. Hàn Quốc

Chỉ số PwrIndx: 0,2741
Tổng dân số: 50.924.172 người
Số quân nhân tại ngũ: 5.829.750 người
Máy bay: 1.477 chiếc
Xe tăng: 2.654 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 43,8 tỷ USD
13. Pakistan

Chỉ số PwrIndx: 0,3287
Tổng dân số: 201.995.540 người
Số quân nhân tại ngũ: 919.000 người
Máy bay: 951 chiếc
Xe tăng: 2.924 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 7 tỷ USD
14. Indonesia

Chỉ số PwrIndx: 0,3347
Tổng dân số: 258.316.051 người
Số quân nhân tại ngũ: 975.750 người
Máy bay: 441 chiếc
Xe tăng: 418 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 6,9 tỷ USD
15. Israel

Chỉ số PwrIndx: 0,3476
Tổng dân số: 8.174.527 người
Số quân nhân tại ngũ: 718.250 người
Máy bay: 652 chiếc
Xe tăng: 2.620 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 15,5 tỷ USD
16. Việt Nam

Chỉ số PwrIndx: 0,3587
Tổng dân số: 95.261.021 người
Số quân nhân tại ngũ: 5.488.500 người
Máy bay: 278 chiếc
Xe tăng: 1.545 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 3,4 tỷ USD
17. Brazil

Chỉ số PwrIndx: 0,3654
Tổng dân số: 205.823.665 người
Số quân nhân tại ngũ: 1.987.000 người
Máy bay: 697 chiếc
Xe tăng: 469 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 24,5 tỷ USD
18. Đài Loan (Trung Quốc)

Chỉ số PwrIndx: 0,3765
Tổng dân số: 23.464.787 người
Số quân nhân tại ngũ: 1.932.500 người
Máy bay: 850 chiếc
Xe tăng: 2.005 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 10,7 tỷ USD
19. Ba Lan

Chỉ số PwrIndx: 0,3831
Tổng dân số: 38.523.261 người
Số quân nhân tại ngũ: 184.650 người
Máy bay: 465 chiếc
Xe tăng: 1.065 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 9,4 tỷ USD
20. Thái Lan

Chỉ số PwrIndx: 0,3892
Tổng dân số: 68.200.824 người
Số quân nhân tại ngũ: 627.425 người
Máy bay: 555 chiếc
Xe tăng: 737 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 5,4 tỷ USD

Theo baohatinh

BÌNH LUẬN