Khó đở với những lỗi của người thi công

0
1264

Thật chịu khó khi lắp nắp cống ở vị trí này, hẳn là khó khăn từ thiết kế đến lắp đặt.Thật chịu khó khi lắp nắp cống ở vị trí này, hẳn là khó khăn từ thiết kế đến lắp đặt.
Người ta thật sự muốn biết rằng, những người đã thực hiện các thiết kế và lắp đặt này, họ đã nghĩ gì khi thi công!

Thật chịu khó khi lắp nắp cống ở vị trí này, hẳn là khó khăn từ thiết kế đến lắp đặt.Thật chịu khó khi lắp nắp cống ở vị trí này, hẳn là khó khăn từ thiết kế đến lắp đặt.

Camera được ngụy trang kĩ lưỡng quá mức.Camera được ngụy trang kĩ lưỡng quá mức.

Người thiết kế cây ATM này quên mất việc trang bị một chiếc ghế.Người thiết kế cây ATM này quên mất việc trang bị một chiếc ghế.

Phố “hàng cống” chăng?Phố “hàng cống” chăng?

Hẳn chiếc ghế là sản phẩm trưng bày.Hẳn chiếc ghế là sản phẩm trưng bày.

Chỉ đường sai là một tội ác lớn!Chỉ đường sai là một tội ác lớn!

Chiếc quạt không cố tình làm hư tường, lỗi tại “thằng” lắp quạt.Chiếc quạt không cố tình làm hư tường, lỗi tại “thằng” lắp quạt.

Cần một hướng dẫn sử dụng.Cần một hướng dẫn sử dụng.

Sai một li là đi vào tường.Sai một li là đi vào tường.

Lại một thiết kế quên tặng kèm ghế đứng.Lại một thiết kế quên tặng kèm ghế đứng.

Người đặt ghế thật có tâm.Người đặt ghế thật có tâm.

Ổ điện thoát nước?Ổ điện thoát nước?

Hãy giúp tôi đóng cánh cửa này.Hãy giúp tôi đóng cánh cửa này.

Hệ quả của việc thiếu linh hoạt và quá rập khuôn.Hệ quả của việc thiếu linh hoạt và quá rập khuôn.

Tay cầm cầu thang hệt đường nhịp tim.Tay cầm cầu thang hệt đường nhịp tim.

Đèn giao thông vô dụng.Đèn giao thông vô dụng.

Lỗ thông gió cũng dùng để trang trí.Lỗ thông gió cũng dùng để trang trí.

Vẽ đường cũng biết né tránh.Vẽ đường cũng biết né tránh.

Ma trận vòi nước.Ma trận vòi nước.

Cột điện vô duyên nhất thời đại.Cột điện vô duyên nhất thời đại.

Hãy lấy giấy trước khi đi vệ sinh!Hãy lấy giấy trước khi đi vệ sinh!

Thật thách thức người nhìn.Thật thách thức người nhìn.

Một thiết kế dễ xảy ra .Một thiết kế dễ xảy ra .

Hình ảnh nói lên sự lười biếng.Hình ảnh nói lên sự lười biếng.

Lỡ gắn nhầm, đi thử rồi biết.Lỡ gắn nhầm, đi thử rồi biết.

Chỉ là trưng bày cho đẹp!Chỉ là trưng bày cho đẹp!

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN