Áp dụng chính sách giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

0
580

Đối với hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận , Phó Thủ tướng giao – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ , trình cấp có thẩm quyền phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thực hiện các và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương xác định: số hộ nghèo theo thu nhập; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; công bố kết quả trước 30/11/2016 để làm căn cứ thực hiện.
Trước mắt áp dụng chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập. Giao bố trí kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo trong dự toán hằng năm.

giamngheo_icja
Đối với hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt.
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được lồng ghép từ ngân sách nhà nước phát triển kinh tế – xã hội và 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Các Bộ khi phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chủ động bố trí kinh phí để giải quyết thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Về thời điểm áp dụng chính sách mới, chính sách sửa đổi, bổ sung: Tính từ ngày văn bản ký ban hành hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành./.

Nguồn : VietstockVn

BÌNH LUẬN