16 điều không mà chỉ những người thông minh mới có thể làm

0
639

Tất nhiên, rất khó để xác định được yếu tố dẫn đến sự thông minh và thành công của một người. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta xác định những điều mà họ không làm. Miễn là chúng ta tránh những điều tiêu cực, phần tích cực còn lại sẽ đến một cách tự nhiên.

Câu hỏi đầu tiên: đâu là tiêu chuẩn để đánh giá một cá nhân thông minh hay không? Có phải là khả năng ghi nhớ siêu đẳng? Chỉ số IQ cao chót vót? Câu trả lời là: có lẽ, đó là khả năng quyết định khôn ngoan tại những thời điểm quan trọng, hoặc biết cách biến tình huống xấu tệ trở nên tích cực nhất có thể. Tóm lại thì đó là khả năng xem xét nhiều khía cạnh của vấn đề để đưa ra quyết định hành động cuối cùng.

Tất nhiên, rất khó để xác định được yếu tố dẫn đến sự thông minh và thành công của một người. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta xác định những điều mà họ không làm. Miễn là chúng ta tránh những điều tiêu cực, phần tích cực còn lại sẽ đến một cách tự nhiên.

BÌNH LUẬN