10 điểm tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhất giữa sếp và nhà lãnh đạo

0
12181

là một người quản lý các cấp dưới của mình nhưng trong khi đó một lại là “bản chất” của cả nhóm khi anh/cô ấy là và thúc đẩy mỗi một thành viên trong nhóm của mình.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa những điều tạo nên một người sếp và một người . Họ hành động khác nhau trong hầu hết các trường hợp. Họ áp dụng những phong cách quản lý khác nhau, xây dựng những khác nhau và họ đưa ra các quyết định cũng khác nhau nốt.

Sếp là một người quản lý các cấp dưới của mình nhưng trong khi đó một người lãnh đạo lại là “bản chất” của cả nhóm khi anh/cô ấy là người truyền cảm hứng và thúc đẩy mỗi một thành viên trong nhóm của mình.

Hãy theo dõi những tấm hình dưới đây và bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa sếp và người lãnh đạo thêm một lần nào nữa.

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#9


#10

BÌNH LUẬN