Sắp tăng lên 3,75 triệu đồng một tháng là mức lương tối thiểu vùng người lao động sắp được hưởng

0
649

Đối tượng áp dụng mức gồm thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, , cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có

vùng đầu năm tới sẽ tăng từ 180.000 đến 250.000 đồng mỗi tháng so với hiện nay.
Dệt may xin mức tăng lương riêng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng đúng như phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất Chính phủ hồi tháng 8.

minhoaluong-2013

Cụ thể mức tăng đối với lao động ở các địa phương thuộc vùng I là 250.000 đồng, tương đương 7,1 %. Vùng II tăng 220.000 đồng (7,1 %), vùng III tăng 200.000 đồng (7,4 %) và vùng IV là 180.000 đồng (7,9 %).

Các mức cụ thể như sau:

Vùng Lương tối thiểu 2016

(triệu đồng/tháng)

Lương tối thiểu 2017

(triệu đồng/tháng)

Vùng I 3,5 3,75
Vùng II 3,1 3,32
Vùng III 2,7 2,9
Vùng IV 2,4 2,58

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng áp dụng với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động…

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
Nguồn : VNexpress

BÌNH LUẬN