Lãnh đạo thanh tra Bộ Tài chính vừa đưa ra yêu cầu PVN nộp thêm hơn 550 tỉ đồng thuế

0
800

Bên cạnh đó, cơ quan Thanh tra Tài chính cũng đánh giá tính đến 31-12-2015, PVN và 6 doanh nghiệp thành viên đã dài hạn vào một số đơn vị song không hiệu quả.

Theo kết quả thanh tra, số riêng công ty mẹ – (PVN) phải nộp bổ sung là 423 tỉ đồng, 6 công ty con trực thuộc PVN nộp 92 tỉ đồng.

anh-1-bai-2-29-8-2016-1478865293-1478870721746-1478917508776

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo cho biết vừa công bố kết quả thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tài sản, báo cáo kết quả , nghĩa vụ với và việc chấp hành quy định về tài chính tại công ty mẹ VN ( PVN ) và 8 doanh nghiệp (DN) trực thuộc.

Các doanh nghiệp gồm: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật , Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Về việc thực hiện , kết quả thanh tra cho thấy có 7 DN kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 hơn 465 tỉ đồng, trong đó, riêng công ty mẹ nộp thuế hơn 423 tỉ đồng. Sáu đơn vị thuộc PVN kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 92 tỉ đồng. Như vậy, PVN sẽ phải nộp toàn bộ số tiền thuế năm 2015 mà DN này đã kê khai và nộp thiếu là khoảng 557 tỉ đồng vào ngân sách.

Ngoài tiền thuế trên, công ty mẹ PVN và 3 công ty thành viên trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan Thanh tra Tài chính cũng đánh giá tính đến 31-12-2015, PVN và 6 doanh nghiệp thành viên đã đầu tư dài hạn vào một số đơn vị song không hiệu quả.

Một số dự án trọng điểm quốc gia do PVN quản lý có một số nội dung chưa đúng quy định. Việc đầu tư dài hạn vào các đơn vị ở PVN cũng được chỉ ra có hàng loạt vấn đề.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN chỉ đạo các tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan.

BÌNH LUẬN