Kì lạ thanh bảo kiếm vẫn sáng bóng và sắc bén sau 2700 năm của Việt Vương Câu Tiễn

0
531

Ở một mặt thanh kiếm có khắc hai hàng chữ cổ, trong đó 8 ký tự được viết theo lối điểu trùng văn, về sau được giải mã là “Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm” (Kiếm này do Việt Vương Câu Tiễn tự làm để dùng).
Thanh bảo kiếm của Việt Vương Câu Tiễn là cổ vật từ thời Xuân Thu (771 – 403 trước Công nguyên), nổi tiếng vì vẫn giữ nguyên vẻ ngoài sáng bóng và sự sắc bén sau 2.700 năm.

▼ Thanh kiếm này được tìm thấy vào tháng 12/1965 tại tỉnh Hồ Bắc, , trong một ngôi mộ cách Dĩnh Nam, kinh đô cũ của nước Sở, khoảng 7 km.


▼ Thanh bảo kiếm được đặt trong bao kiếm bằng gỗ sơn mài màu đen, cạnh một bộ xương. Sau khi rút kiếm ra khỏi bao, các nhà khảo cổ phát hiện thanh kiếm vẫn còn sắc bén và sáng bóng dù đã nằm trong ngôi mộ ngập nước suốt hơn 2.000 năm.


▼ Ở một mặt thanh kiếm có khắc hai hàng chữ cổ, trong đó 8 ký tự được viết theo lối điểu trùng văn, về sau được giải mã là “Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm” (Kiếm này do Việt Vương Câu Tiễn tự làm để dùng).

▼ Người chủ đầu tiên của thanh kiếm, Việt Vương Câu Tiễn, là vị vua nổi tiếng vì sự nhẫn nhịn gian khổ trong lịch sử Trung Quốc.


Liên Hoa (TH)

BÌNH LUẬN