Khối tài sản của Sơn Tùng ước tính khoảng bao nhiêu sau khi có được hàng loạt MV triệu view, những hợp đồng quảng cáo “khủng” ?

0
787

Những số liệu này mang tính chất tham khảo, được tính toán dựa trên công thức tính dành cho Youtube partner, con số chính xác chỉ có và Metub (Multi Channel Network thuộc Netlink) là những người nắm rõ nhất!

Những số liệu này mang tính chất tham khảo, được tính toán dựa trên công thức tính dành cho Youtube partner, con số chính xác chỉ có Sơn Tùng và Metub (Multi Channel Network thuộc Netlink) là những người nắm rõ nhất!

BÌNH LUẬN