Cuộc đấu giá để tìm ra các vấn đề kinh tế chính trị trong chủ nghĩa Tư bản

0
650

Những tài liệu này đã được lưu giữ bởi một hậu duệ của Maurice Lachâtre, nhà xuất bản Karl Marx của Pháp.


Ngày 11/12/2018, những bức thư Karl Marx trao đổi với một và bản hợp đồng phát hành đầu tiên bằng tiếng Pháp về của ông: Cuốn “”, sẽ được tại Paris, theo thông báo của nhà Ader Nordmann.

Tên đầy đủ của cuốn sách này là “Tư bản – Chỉ trích về kinh tế chính trị” (tựa đề nguyên bản bằng tiếng Đức Das Kapital – Kritik der politischen Oekonomie). Cuốn sách là sự phân tích về , về phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đề cập đến nhiều vấn đề trong kinh tế chính trị như tư bản, hàng hoá, tiền tệ, giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, tiền lương. Tác phẩm này không chỉ là kinh tế chính trị mà còn chứa đựng những quan điểm triết học của Marx và những kiến thức về lịch sử các nước Tây Âu.


Karl Marx
Ông đã cống hiến 20 năm cuộc đời để viết tác phẩm này, nhưng ông chỉ hoàn thành một phần cuốn sách: cuốn thứ nhất, được xuất bản vào ngày 14/9/1867, phân tích về sự sản xuất của tư bản.

Những bản thảo của ông Marx được ông Friedrich Engels sử dụng để xuất bản cuốn thứ 2 và thứ 3 vào năm 1885 và 1894. Những suy nghĩ của ông Marx về lịch sử học thuyết kinh tế được nhà học thuyết xã hội chủ nghĩa người Đức Karl Kautsky xuất bản dưới tiêu đề “Các học thuyết về giá trị thặng dư” (4 tập, 1905-1910).


Một của Karl Marx được đem bán đấu giá lần này tại Paris
Trong cuộc đời hoạt động của mình, Karl Marx đã sống tại Paris, Pháp trong quãng thời gian từ cuối tháng 10/1843 đến tháng 2/1848. Trong thời gian này, ông đã gặp Friedrich Engels, người sau này trở thành người bạn và đồng sự quan trọng nhất trong cả cuộc đời ông.

Trong một tuyên bố, nhà đấu giá Ader Nordmann nói rằng các tài liệu đem bán đấu giá lần này bao gồm một “bộ bản thảo từ nhà xuất bản Capital Karl Marx (1818-1883) của Pháp, hợp đồng xuất bản, cũng như 23 lá thư viết tay của tác giả gửi cho nhà xuất bản”. Hợp đồng được ước tính bán với giá từ 20.000 đến 25.000 euro, trong khi đối với các bức thư, ước tính dao động từ 2.500 euro đến 30.000 euro.

BÌNH LUẬN