Cứ mỗi giờ trôi qua không thể tin được đây là số doanh nghiệp được thành lập

0
861

Số đăng ký thành lập mới 11 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó dẫn đầu với mức tăng 95,6% về số doanh nghiệp và tăng 221% về vốn đăng ký. Riêng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,8% nhưng số vốn đăng ký tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu mới được công bố, tính chung 11 tháng đầu năm, cả nước có gần 101.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 54.000 doanh nghiệp dừng hoạt động. Con số này tương đương mỗi giờ trôi qua, có 12 doanh nghiệp được thành lập và 6 doanh nghiệp dừng hoạt động. Trong số đóng cửa, 35% là các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 65% không đăng ký hoặc chờ giải thể.

425919_0

Tính riêng trong tháng 11/2016, cả nước có hơn 9.900 doanh nghiệp thành lập mới, 2.074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và gần 6.840 doanh nghiệp dừng hoạt động.

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm đạt 797.700 tỷ đồng, đạt bình quân 7,8 tỷ đồng mỗi đơn vị.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh doanh bất động sản dẫn đầu với mức tăng 95,6% về số doanh nghiệp và tăng 221% về vốn đăng ký. Riêng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,8% nhưng số vốn đăng ký tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hơn 93% là các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Theo VNexpress

BÌNH LUẬN