10 bức tranh biếm họa về “bình đẳng – công bằng” trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mình đây đó trong đây!

0
11790

Loạt dưới đây sẽ giúp bạn thấy một góc nhìn mới về . Bạn có nhìn thấy mình đâu đó trong đây?

Con người đang dần mất đi sự cảm thông chia sẻ vốn có, thay vào đó là công nghệ với tốc độ lan tỏa nhanh chóng. Loạt tranh biếm họa dưới đây sẽ giúp bạn thấy một góc nhìn mới về cuộc sống. Bạn có nhìn thấy mình đâu đó trong đây?

#1

#2
#3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

#10

Thu Huyền (TH)

BÌNH LUẬN