Tử vi của bạn trong năm 2017 sẽ ra sao theo quy định pháp luật

0
340

Nếu bạn tuổi Tỵ, sinh năm 1989 thì năm 2017 sẽ hết độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân được đào tạo , đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.


Tuổi Tý
Sinh năm 1996:

Đủ độ tuổi để được ứng cử làm đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Theo Điều Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, đ2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tuổi Sửu

Sinh năm 1997:

+ Các bạn nam đủ tuổi để kết hôn

Theo luật và gia đình năm 2014 bắt đầu có hiệu lực thi hành quy định về như sau: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được .

Tuổi Dần

Sinh năm 1962:

+ Đủ tuổi nghỉ hưu đối với nữ

Theo Bộ Lao động 2012, điều 187 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là 60 đối với nam và 55 đối với nữ. Tuy nhiên hiện nay Bộ Lao động đề xuất, tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 và nữ lên 58.

Tuổi Mão

Sinh năm 1999:

+ Các bạn nữ đủ tuổi để kết hôn

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Được quyền đi bầu cử

+ Đủ tuổi để được gọi nhập ngũ

Sinh năm 2011:

+ Có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015. Theo đó năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật dân sự 2015.

Tuổi Thìn

Sinh năm 1952:

+ Hết tuổi được phép kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với nhiều chức danh theo Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 53/2015/NĐ-CP.

Tuổi Tỵ

Sinh năm 2001:

+ Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Theo điều 12 Bộ Luật hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Sinh năm 1989:

+ Hết độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Áp dụng điều 30 quy định về độ tuổi nhập ngũ được như sau:

“Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Tuổi Ngọ

Sinh năm 2002:

+ Đủ độ tuổi lao động

Theo quy định của lao động thì Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên tuy nhiên trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo của người lao động.

Sinh năm 1990:

+ Năm cuối cùng còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tuổi Mùi

Sinh năm 2003:

+ Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Bộ luật hình sự 2015.

Sinh năm 1991:

+ Hết độ tuổi gọi nhập ngũ (trừ trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ)

Tuổi Thân

Sinh năm 1992:

+ Năm cuối cùng còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (trừ trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ)

Tuổi Dậu

Sinh năm 1957:

+ Đủ tuổi nghỉ hưu đối với nam

Tuổi Tuất

Sinh năm 1982:

+ Độ tuổi cuối cùng được tuyển vào trung cấp Công an đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế theo Khoản 2 Điều 11 của Thông tư 15/2016/TT-BCA.

Tuổi Hợi

Sinh năm 1947:

+ Được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu phạm tội hình sự theo Điểm o Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015.
Theo Trí Thức Trẻ/Thư viện pháp luật

BÌNH LUẬN