‘Những ngày sau thất bại rất khó khăn’ mà Hillary Clinton phải trải qua như thế nào

0
730

xuất hiện tại bữa tiệc chia tay tranh cử ở New York sau khi thừa nhận rằng vài ngày qua “rất khó khăn”.

BÌNH LUẬN