Bạn tự tin, độc lập

ban-tu-tin-doc-lap

Bạn là người độc lập, không muốn dựa vào người khác. Bạn biết cách bảo vệ bản thân mình và những người bạn yêu thương.

Bạn biết những gì mình muốn và không ngại thực hiện điều đó. Điều duy nhất bạn yêu cầu mọi người là hãy thành thật với bạn. Vì bạn luôn tôn trọng sự thật và ghét sự giả dối.

Chọn đáp án khác:

cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-1 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-2
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-3 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-4 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-5
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-6 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-7 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-8