Bạn tử tế, quan hệ rộng

ban-tu-te-quan-he-rong

Bạn dễ dàng làm quen và kết thân với người khác. Bạn có nhiều bạn bè, bạn luôn muốn giúp đỡ, khiến những người quanh mình có cuộc sống tốt hơn.

Chính bởi sự ấm áp, thân thiện của bạn, nên mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn.

Với bạn, tình yêu thương là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn sẵn sàng đối tốt ngay cả những người chưa có thiện cảm với mình.

Chọn đáp án khác:

cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-1 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-2
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-3 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-4 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-5
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-6 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-7 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-8