Bạn rất bình thản, hạnh phúc

ban-rat-binh-than-hanh-phuc

Bạn là người hiểu biết, lắng nghe cẩn thận và không phán xét.

Bạn tin rằng mỗi người đều có con đường riêng của mình trong cuộc sống. Và bạn vẫn đang hài lòng với con đường của mình.

Bạn ít để mình rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng, luôn để bản thân thoải mái, thư thái, tận hưởng cuộc sống.

Chọn đáp án khác:

cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-1 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-2
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-3 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-4 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-5
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-6 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-7 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-8