Bạn là người chăm chỉ, có đạo đức

ban-la-nguoi-cham-chi-co-dao-duc

Bạn là người có định hướng tốt, tham vọng lớn.

Mọi người nghĩ rằng bạn luôn khó khăn với họ nhưng thực ra bạn khó với chính bản thân mình vì bạn luôn đề ra mục tiêu rất cao.

Bạn rất chăm chỉ, luôn cố gắng nỗ lực, thậm chí khó khăn, đau khổ vẫn tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên không nhiều người công nhận những gì bạn làm.

Thực ra bạn không hề chỉ biết đến công việc, hay luôn gây áp lực cho người khác. Bạn chỉ muốn hoàn thành mọi việc tốt, và kết quả sẽ san sẻ với tất cả, chứ không bo bo giữ riêng cho mình.

Chọn đáp án khác:

cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-1 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-2
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-3 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-4 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-5
cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-6 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-7 cach-chon-cay-cho-biet-ban-co-bi-nhieu-nguoi-ghet-8