Thử nghiệm thành công phương pháp chuyển tiền liên ngân hàng trên nền tảng blockchain

0
1998

đã phối hợp cùng ba ngân hàng VietinBank, VIB và TPBank, thực hiện thử nghiệm thành công liên ngân hàng bằng sau bốn tuần triển khai.

Theo ông Nguyễn Hưng Nguyên, thực hiện từ khâu trình bày ý tưởng đến khi hoàn tất thử nghiệm chỉ là bốn tuần. Do hoạt động mang tính chất thử nghiệm, nên quy mô khoản tiền chuyển bằng blockchain rất nhỏ.


chuyển tiền liên ngân hàng bằng blockchain

Trong giao dịch này, mỗi ngân hàng đóng vai trò như một nút mạng (node), kết nối vào một hạ tầng điện toán đám mây dùng riêng cùng NAPAS. Khi áp dụng blockchain, cơ quan quản lý vẫn có thể theo dõi hệ thống, quản trị rủi ro và kiểm soát hệ thống như bình thường.

Sau thử nghiệm thành công lần này, NAPAS sẽ còn sử dụng blockchain để làm nhiều thứ khác. Cách tiếp cận của NAPAS đối với blockchain là coi đây là , không thay thế hoạt động hiện tại và sẽ tập trung blockchain ứng dụng cho .

Lạc quan về khả năng ứng dụng của công nghệ này, nhưng ông Nguyên cho rằng, tại Việt Nam quá trình số hóa các dịch vụ ngân hàng vẫn là điều cần phải xảy ra trước blockchain.

Đại diện của NAPAS cũng cho biết, ứng dụng blockchain giúp tăng cường tính tường minh. Giao dịch giữa người mua và người bán được ghi nhận trong sổ cái mở và có thể truy vết bất cứ lúc nào. Bằng chứng giao dịch điện tử có thể được sử dụng để thay thế các chứng từ nộp tiền hiện nay đang sử dụng trong các dịch vụ công.

Bên cạnh đó, ứng dụng blockchain còn giúp giảm chi phí, giảm rủi ro giao dịch: Chi phí xử lý giao dịch giảm do các quy trình thanh toán được đơn giản hóa tối đa. Các giao dịch có độ bảo mật cao, giảm thiểu rủi ro và gian lận.

Việc giảm phí đến mức thấp nhất cho phép mở rộng dịch vụ tài chính đến nhiều đối tượng khách hàng và đơn vị nhỏ lẻ hơn, hướng tới mục tiêu tài chính toàn diện.

Cũng theo đại diện của NAPAS, dự án thí điểm blockchain trong giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng được đánh giá ở các điểm: Tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào dịch vụ Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng; Đánh giá hiệu quả của việc ghi nhận và chia sẻ thông tin giao dịch trong các sổ cái phân tán, hỗ trợ cho quá trình đối soát, tra soát tức thời. Mức độ và phạm vi ảnh hưởng đến NAPAS và các ngân hàng trong việc triển khai một công nghệ đột phá. Qua đó làm tiền đề cho việc triển khai thí điểm, thử nghiệm các công nghệ hiện đại khác trong cộng đồng ngân hàng và NAPAS.

BÌNH LUẬN